20.01.2021.

Obaveštenje članovima Centralnog registra o dostavi podataka o rezidentnosti za isplatu dividende izdavaoca IMPOL SEVAL a.d. Sevojno

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „OTP banka Srbija“ a.d. Beograd

Obavestenje clanovima Centralnog registra.pdf