24.11.2021.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca STOTEKS AD NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tandem Financial“ a.d. Novi Sad

poziv za vandrednu skupstinu akcionara-STOTEKS.pdf