05.07.2019.

Obaveštenje o isplati dividende akcionarima CHIP CARD AD Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

Obavestenje akcionarima Chip Card ad Beograd_isplata dividende.pdf