22.05.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca METALAC HOME MARKET AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“a.d. Beograd

Odluka o sazivanju Skupštine-potpisano Metalac Home Market ad.pdf