27.03.2020.

Obaveštenje o odlaganju Vanredne Skupštine akcionara izdavaoca GALENIKA a.d. Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „M&V Investments“ a.d. Beograd

Galenika - Obavestenje.pdf