23.03.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Ilirika Investments“ a.d. Beograd

Poziv za skupstinu akcionara AD 21.MAJ 2023.pdf