12.06.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PREDUZEĆE ZA PUTEVE VALJEVO AD VALJEVO

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Prudence Capital“ a.d. Beograd

pzpva1.pdf