20.08.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca EXPOBANK AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Ilirika Investments“ a.d. Beograd

Poziv za vanrednu sednicu skupštine Expobank ad .pdf