20.01.2021.

Isplata dividende izdavaoca MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPLATI DIVIDENDE


Na osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara od 22.06.2020. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Momentum Securities» a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «MAŠINOPROJEKT KOPRING» a.d. Beograd, vrši isplatu dividende vlasnicima hartija od vrednosti dana 21.01.2021. godine.

Isplata dividende izdavaoca MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. Beograd.pdf