08.01.2020.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca „INVEST BIRO“ AD BEOGRAD - U STEČAJU

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 5.782 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSIBIRE67594 izdavaoca „INVEST BIRO“ AD BEOGRAD - U STEČAJU (MB:07005741), usled zaključenog stečajnog postupka.