04.10.2019.

Obaveštenje o izveštaju nakon održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca NAPREDAK AD STARA PAZOVA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Prudence Capital“ a.d. Beograd

Izveštaj o održanoj vanrednoj senici Skupštine AD NAPREDAK STARA PAZOVA.PDF