21.05.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TABAK AD NIŠ

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“a.d. Novi Sad

Saziv Skupštine akcionara TABAK AD Niš.pdf