05.09.2019.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XI kupona za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca EBRD LONDON

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Raiffeisen banka“ a.d. Beograd

20190905 Obavestenje o isplati kupona.pdf