24.03.2023.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca TP ZAPADNA MORAVA AD TRSTENIK

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „NLB Komercijalna banka“ a.d. Beograd

Izveštaj sa Skupštine 23.03.2023 potpisan.pdf