07.12.2017.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca CENTROPROM a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «CENTROPROM» a.d. Beograd od 24.11.2017. godine, Odluke odbora direktora izdavaoca «CENTROPROM» a.d. Beograd od 30.11.2017. godine, kao i zahteva od člana «Tezoro broker» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo izdavaoca «CENTROPROM» a.d. Beograd, daje ponudu za sticanje sopstvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca CENTROPROM a.d. Beograd.pdf