05.09.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AGROINDUSTRIJA AD NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Vojvođanska banka“ a.d. Novi Sad

AGIN_Poziv vanredna sednica 2019 potpis.pdf