03.09.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca „Banka Poštanska štedionica“ a.d. Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Banka Poštanska štedionica“ a.d. Beograd

Poziv_81.pdf