15.11.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AGROSTROJ AD ČAČAK

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Poziv za skupštinu akcionara Agrostroj ad.pdf