22.05.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SAOBRAĆAJ I TRANSPORT AD ZRENJANIN

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

Poziv za redovnu Skupštinu akcionara - SIT ad Zrenjanin.pdf