03.09.2019.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca GZP DOM AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “a.d. Beograd

Bitan dogadaja- GZP DOM izveštaj sa sednice 02092019 POTPISAN.pdf