16.09.2019.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca IZOLIR a.d. Zrenjanin

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJAU skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «IZOLIR» a.d. Zrenjanin od 07.08.2019. godine, na osnovu Odluke Odbora direktora izdavaoca «IZOLIR» a.d. Zrenjanin od 11.09.2019. godine kao i na osnovu podnetog zahteva člana «Intercity broker» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «IZOLIR» a.d. Zrenjanin, daje ponudu za sticanje sopsvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca IZOLIR a.d. Zrenjanin.pdf