07.08.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ŽITOSREM AD INĐIJA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Dunav Stockbroker“a.d. Beograd

ODLUKA O SAZIVANJU SKUPSTINE.pdf