10.07.2019.

Obaveštenje o izveštaju nakon održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca FASMA AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

FASMA AD BEOGRAD - IZVEŠTAJ SA ODRŽANE SKUPŠTINE AKCIONARA.pdf