03.07.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SIMPO AD VRANJE

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Poziv za Redovnu sednicu Skupstine akcionara Simpo ad.pdf