14.08.2019.

Prinudni otkup akcija izdavaoca GROT a.d. Kriva Feja, Vranje

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU

U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «Ilirika Investments» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je «TREND-COMPANY» d.o.o. Jagodina, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «GROT» a.d. Kriva Feja, Vranje.

Obaveštenje akcionarima o prinudnom otkupu GROT AD.pdf