21.05.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SLOBODNA ZONA BEOGRAD AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Kompanija SZB-Odluka-poziv za redovnu sednicu Skupstine akcionara.pdf