27.03.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

Poziv za redovnu sednicu Skupstine Banke - 17.03.2020 - sa elektronskim potpisom (1).pdf