18.05.2022.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FP LAZAR NEŠIĆ AD SUBOTICA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

Poziv za redovnu Skupštinu akcionara - FP Lazar Nešić ad Subotica.pdf