25.11.2021.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ALFA PLAM AD VRANJE

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Odluka - Alfa Plam o sazivanju vanredne skupštine.pdf