29.11.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca NIŠ-EKSPRES AD NIŠ

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Prudence Capital“ a.d. Beograd

10067-2-potpisano.pdf