19.01.2021.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA PALANKA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara - Grupa Univerexport Bačka ad Bačka Palanka p.pdf