21.10.2021.

Obaveštenje o ispisu i upisu akcija izdavaoca "YUMCO" AD VRANJE

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPISU I UPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 2.727.605 običnih akcija, nominalne vrednosti 1.190,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSYUMCE21378 i upis 15.171.508 običnih akcija, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSYUMCE17574 izdavaoca “YUMCO” AD VRANJE (mb: 07105720) u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije i dokumentacije koja je dostavljena od strane člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.