03.07.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KOMPANIJA RATKO MITROVIĆ AD NOVI SAD

Obaveštenje oje dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Ilirika Investments“ a.d. Beograd

Poziv za XXVII redovnu sednicu skupštine akcionara Kompanije Ratko Mitrović ad Novi Sad sa dnevnim redom potpisan 030720.pdf