06.08.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca NOVOSADSKI SAJAM AD NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „M&V Investments“a.d. Beograd

Poziv_vanredna skupstina_jul_2020_potpisan.pdf