07.07.2020.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca RIMEX AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “a.d. Beograd

RIMEX-Izvestaj sa odrzane redovne skupstine-POTPISAN.pdf