06.07.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ĐURO SALAJ AD BEOGRAD

Obaveštenje oje dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Ilirika Investments“ a.d. Beograd

poziv za skupštinu 2020 pdf - Đuro Salaj.pdf