07.07.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TPP CENTROISTOK AD BOR

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “a.d. Beograd

Centroistok poziv za redovnu sed.-potpisan.pdf