13.11.2023.

Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija ,,UNIONINVEST“ - INŽENJERING I PROJEKTOVANJE AD BEOGRAD

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONIŠTENJU SOPSTVENIH AKCIJA


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio poništenje 1.323 akcije izdavaoca ,,UNIONINVEST“- INŽENJERING I PROJEKTOVANJE AD BEOGRAD (MB: 07064039) nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSUNIIE31862 u posedu izdavaoca, a na osnovu dokumentacije koja je dostavljena od strane člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.