29.07.2020.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca AD AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD

Obaveštenje oje dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d., Beograd

AD AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD - Izveštaj o održanoj 27. redovnoj sednici Skupštine akcionara.pdf