04.08.2020.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca RECREATOURS AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

RECREATOURS AD - Izveštaj održana redovna sednica 31.07.2020..pdf