07.08.2020.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca izdavaoca TPP CENTROISTOK AD BOR

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “a.d. Beograd

IZVEŠTA SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA ZA 2019G.-potpisan.pdf