21.09.2021.

Obaveštenje o ispisu FI - PSU izdavaoca „SMARTCAT“ DOO NOVI SAD

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPISU FINANSIJSKOG INSTRUMENTA - PRAVO NA STICANJE UDELA

Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 3 finansijska instrumenta - pravo na sticanje udela, CFI kod i ISIN broj: RMXXXX, RSSMCAR47403 izdavaoca „SMARTCAT“ DOO NOVI SAD (MB: 21137685), a na osnovu dokumentacije dostavljene od strane člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.