15.08.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PIK VRBAS AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „M&V Investments“ a.d. Beograd

Poziv za sednicu skupstine potpisan.pdf