05.07.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca CRVENKA FABRIKA ŠEĆERA AD CRVENKA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Vojvođanska banka“ a.d. Novi Sad

Saziv vanredne Skupštine Crvenka - pot.pdf