22.01.2021.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PROJEKTNI BIRO - ARHITEKT AD KIKINDA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “a.d. Beograd

Poziv za skupstinu ARHITEKT - potpisan.pdf