22.05.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SRBIJAPUT AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

Poziv za održavanje redovne Skupštine akcionara - Srbijaput ad Beograd p.pdf