08.10.2019.

Obaveštenje o nameri isplate dividende izdavaoca MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „MOMENTUM SECURITIES“ a.d. Novi Sad

Obaveštenje o nameri isplate dividende za 2018 g..pdf