23.08.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca JADAR AD LOZNICA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “a.d. Beograd

poziv akcionarima Jadar ad Loznica za vanrednu skupstinu-pt 2308.pdf