05.07.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GP PLANUM AD BEOGRAD-ZEMUN

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

GP PLANUM AD Poziv za ponovljenu sednicu Skupstine potpisano.pdf