09.10.2018.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TEHNOPROMET EXPORT IMPORT AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Dil broker“ a.d. Beograd

Poziv Tehnopromet.pdf